Djevojka Razgovor. s Jani

S T R A H
Što Bog kaže o tome?

Živimo na svijetu gdje ćemo svi jednog dana susresti s patnjom lice u lice i bez obzira gdje se sakrijemo bol nas može naći, ali iz svake bitke i svakog rata možemo izaći kao pobjednici jer nakon pada može dolazi do ustanka jer tu je biće koje je obečalo da će biti s nama svakoga dana našega života i koji nas ljubi ljubavlju vijećnomi danas nam govori:

Fear 1

TU SAM DA TI PRAVIM DRUŠTVO, TU SAM DA TI SVOJOM LJUBAVLJU POPRAVIM DAN, TU SAM DA TI DAM RIJEČ UTJEHE, TU SAM DA TE DRŽIM U SVOME NARUČJU I DA TI VRATIM OSMIJEH!

I zato ne trbemao živjeti u strahu nego u nadi.
Svi ćemo mi možda biti nekada potcijenjeni, izrugivani, prevareni...

Fear 2

Kakva će biti moja budućnost?...
Ali, što ako ..........?

U životu ti mogu doći teški dani, ali On je tu da ti da novu snagu, on ti je dao novo oružije i danas, sada ti govori: Uzmi i stavi na se opremu koju sam ti dao! Uzmi svoj oklop pravde, štit vjere i kacigu spasenja, uzmi svoj mač duha koji je Božja riječi i bori se s istiom, bori se s pravdom i uvijerena sam bitka će biti tvoj.

Back to Home Page)

Search