ZIVANJE
nastavak priče

Kada spoznate Božji "Poziv" u svom životu, poželjet ćete imati zvanje koje odgovara tom Pozivu. U svom Zvanju moći ćete koristiti i uživati koristeći darove i talente koje vam je dao da ostvarite Poziv koji On ima u vašem životu.... da učinite Svijet, Njegov Svijet najboljim što može biti i donijeti u svijet Božja Ljubav. Slušajte Božji poziv na svoj poziv i budite spremni odgovoriti i pridružiti mu se u Njegovom djelu u svijetu.

ZVANJE: Naša svrha ili naš poziv jedan je od darova kije nam Bog daje kao svojoj djeci. Vaš istinski poziv u životu je korištenje talenta i darova kojima vas je Bog obdario da učinite velike stvari za Kraljevstvo Božje i u života drugih.

Pitanja koja treba sebi postaviti

*Koji su posebni darovi i talenti koje vam je Bog dao da vas pripremi za Njegov poziv?

*Kako ćete upotrijebiti te darove i talente da odgovorite na Božji poziv u svom životu?

*Je li vas Bog već pozvao u neko zvanje za vaš život?

*Molite se da čujete njegov poziv i odgovorite. Vi možete promijeniti svijet!

Micah 6:8 Objavljeno ti je, čovječe, što Jahve traži od tebe: samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi.

 

Search